Vi tror at alt rundt oss, alt vi har og alt vi er, er gitt oss av Gud. En grunnleggende tanke som har eksistert i tusenvis av år, helt fra Abrahams tid, er derfor å gi noe tilbake. Av våre ressurser, både tid og penger. Vi tror dette er et godt perspektiv, og som hjelper oss å fokusere og prioritere det som er viktig og bra for oss. 

Den faste givertjenesten er viktig for at vi kan være en aktiv menighet som forkynner evangeliet og underviser barn, ungdom og voksne om Jesus. 

Du kan gi en engangsgave eller bli fast giver ved å trykke på boksen under. Da kommer du inn på vår giverside der du kan fylle ut din informasjon og blant annet ha mulighet til å registrere deg for skattefradrag. 

Takk for ditt bidrag.